Informatie

Informatie voor leerlingen

Ervaring opdoen werkt!

Door deelname aan Op zoek naar mijn toekomstig beroep word je een ervaring rijker, maar niet vanzelf! Hoe je leert van ervaringen lees je hierna.

Ervaring opdoen en verwerken
Bijzonder aan het project is dat je ervaring opdoet met vakmensen en informatie krijgt over hun werk. Want je doet mee aan de maand van de gastlessen, je praat met vakmensen over hun beroep.
Daarna maak je zelf afspraken voor een werkbezoek bij een bedrijf. Je ziet en hoort veel in een paar maanden.
Na de Beroepenmanifestatie en de Praktijkdag heb je gesproken met vakmensen en ervaring opgedaan op hun werkplek. Je bent nu een ervaring rijker! Om van die ervaringen te leren, stel je jezelf verwerkingsvragen zoals:
-Heb ik hier iets nieuws gehoord?
-Wat vind ik ervan?
-Wat ben ik te weten gekomen over mezelf en het beroep?
Deze vragen helpen om je ervaring te verwerken. Je komt meer te weten over jouw talenten en welk beroep bij je past of juist niet past.
Je schrijft op je verslagkaart in je werkboek hier iets over op en praat erover met je ouders, mentor en andere mensen die jou helpen bij je beroepskeuze. Want dan kun je beter je sector- of profielkeuze bepalen in maart/april.


Informatie voor ouder(s)/verzorgers

Dat praten met uw kind over zijn/haar toekomstige beroep belangrijk is, blijkt uit onderzoeken. Ouders zijn belangrijke meedenkers voor hun kind: samen plannen maken voor de toekomst en bespreken met uw kind welke talenten hij/zij graag inzet, kan antwoorden opleveren op de vraag van het kind: Welk beroep past bij mij?

Het project helpt vmbo-leerlingen bij het maken van hun beroeps- en sectorkeuze, uw betrokkenheid als ouder thuis is hierbij onmisbaar.

Hoe kunt u als ouder meedenken over beroepskeuze?
Door bijvoorbeeld met uw kind zijn belangstelling te bespreken voor bepaalde beroepen.
Vragen die u kunt stellen:
-Welke beroepen lijken je leuk en waarom?
-Wat moet je dan goed kunnen?
-Hoe lijkt het jou om dat beroep uit te oefenen?

In december krijgt uw zoon/dochter een brief mee naar huis van de ambassadeur. Bij de brief horen een aantal vragen voor de leerlingen en u als ouder(s). Wilt u deze brief en de bijbehorende vragen uit het werkboek bespreken met uw kind? De uitkomsten van deze huiswerkopdracht zijn bruikbaar voor gesprekken op school met uw kind en de mentor.

Kan ik als beroepskracht meedoen aan het OZNMTB-project?
We zoeken elk schooljaar beroepsmensen die het belangrijk vinden om vmbo-leerlingen te helpen bij het bepalen van een beroeps- en sectorkeuze.
Als ouder kunt u deelnemen met uw bedrijf/organisatie aan de Beroepenmanifestatie en de Praktijkdag.


Informatie voor mentoren

Via de mentorhandleiding ontvangt u handvatten om leerlingen in het kader van het OZNMTB-project te begeleiden. Het bijbehorende werkboek vormt daarbij een hulpmiddel: er wordt informatie gegeven en er staan opdrachten in.

Deze website biedt vmbo-leerlingen de mogelijkheid om beroepen die hun belangstelling hebben te selecteren en te plaatsen in een zgn. beroepenwagen.
Vervolgens kunnen de leerlingen de geselecteerde beroepen mailen aan hun ouders en eventueel u als mentor.

Bij vragen, onduidelijkheden of suggesties graag even contact opnemen met Frank Schuurman, projectleider OZNMTB of met de decaan van uw school.