Informatie

Informatie voor leerlingen

Leerlingen: Ervaring opdoen werkt!
Door deelname aan Op zoek naar mijn toekomstig beroep word je een ervaring rijker, maar niet vanzelf! Hoe je leert van ervaringen lees je hierna.

Ervaring opdoen en verwerken
Bijzonder aan het project is dat je ervaring opdoet met vakmensen en informatie krijgt over hun werk. Want je doet mee aan de gastlessen: je praat met vakmensen over hun beroep. Daarna nemen jij en je ouder(s) deel aan de beroepenmanifestatie. Je ziet en hoort veel in een paar maanden.
Na de Gastlessen en de Beroepenmanifestatie heb je gesproken met vakmensen. Je bent nu een ervaring rijker! Om van die ervaringen te leren, stel je jezelf verwerkingsvragen zoals:
-Heb ik hier iets nieuws gehoord?
-Wat vind ik ervan?
-Wat ben ik te weten gekomen over mezelf en het beroep?
Bij OZNMTB gaat het er dus om dat jij meer te weten komt over je talenten en welk beroep bij je past of juist niet past. Want dan kun je beter je sector- of profielkeuze bepalen.
Je schrijft op je verslagkaart hier iets over op en praat erover met je ouders, mentor en andere mensen die jou helpen bij je beroepskeuze. Voor KSE-leerlingen: je verslagkaart zit in je werkboek. MC-leerlingen maken via Qompas een verslag.


Informatie voor ouder(s)/verzorgers

Dat praten met uw kind over zijn/haar toekomstige beroep belangrijk is zal u bekend zijn en blijkt ook uit onderzoeken. Ouders zijn belangrijke meedenkers voor hun kind: samen plannen maken voor de toekomst en bespreken met uw kind welke talenten hij/zij graag inzet, kan antwoorden opleveren op de vraag van het kind: Welk beroep past bij mij?
Het project helpt vmbo-leerlingen bij het maken van hun beroeps- en sectorkeuze, uw betrokkenheid als ouder thuis is hierbij onmisbaar.
Hoe kunt u als ouder meedenken over beroepskeuze?
Door bijvoorbeeld met uw kind zijn belangstelling te bespreken voor bepaalde beroepen.

Vragen die u kunt stellen:
-Welke beroepen lijken je leuk en waarom?
-Wat moet je dan goed kunnen?
-Hoe lijkt het jou om dat beroep uit te oefenen?

In december krijgt uw zoon/dochter een brief mee naar huis van de wethouder economische zaken, de heer A.P.M.A. Schouw. Bij de brief horen een aantal vragen voor de leerlingen en u als ouder(s). Wilt u deze brief en de bijbehorende vragen uit het werkboek (blz.) bespreken met uw kind? De uitkomsten van deze huiswerkopdracht zijn bruikbaar voor gesprekken op school met uw kind en de mentor.

Kan ik als beroepskracht meedoen aan het OZNMTB-project?
We zoeken elk schooljaar beroepsmensen die het belangrijk vinden om vmbo-leerlingen te helpen bij het bepalen van een beroeps- en sectorkeuze.
Als ouder kunt u deelnemen als gastdocent en/of met uw bedrijf/organisatie aan de Beroepenmanifestatie.


Informatie voor mentoren

Via de mentorhandleiding (MC-mentoren ontvangen een lesbrief) ontvangt u handvatten om leerlingen in het kader van het OZNMTB-project te begeleiden. Het bijbehorende werkboek vormt daarbij een hulpmiddel: er wordt informatie gegeven en er staan opdrachten in.
Deze website biedt vmbo-leerlingen de mogelijkheid om beroepen die hun belangstelling hebben te selecteren en te plaatsen in een zgn. beroepenwagen.
Vervolgens kunnen de leerlingen de geselecteerde beroepen mailen aan hun ouders en eventueel aan u de mentor.

Bij vragen, onduidelijkheden of suggesties graag even contact opnemen met Frank Schuurman, projectleider OZNMTB of met de decaan van uw school.